Category Archives: Uncategorized

L1 a L2 v bilingválnom kontexte

Tak ako veľká väčšina príslušníkov národnostných menšín aj my dolnozemskí Slováci sme sa nestali dobrovoľne bilingvistami. Nebadane sme na to prinútení už samým tým, že bez ovládania srbského jazyka nemôžeme v plnej miere fungovať v štáte, v ktorom žijeme. Srbčina je teda naším druhým jazykom (L2 – L ako language) a materinský jazyk je prvým…