Category Archives: slovaci

Jazyk a škola

Jazyk a škola

Prospech žiakov slovenskej menšiny v strednej škole v závislosti od statusu ich materinského jazyka v základnej škole, ktorú ukončili. Základným cieľom výskumu bolo zistiť prospech žiakov slovenskej menšiny v prvom ročníku strednej školy v závislosti od statusu materinského jazyka v základnej škole, ktorú ukončili, t. j. v závislosti od toho, či slovenčina bola vyučovacím jazykom,…

Materinský jazyk

Materinský jazyk

V spoločenstve, akým je naše, materinský jazyk, presnejšie jeho vyučovanie a pestovanie je hlavnou zárukou toho, že si udržíme schopnosť sebazáchovy. Vo Vojvodine existujú reálne možnosti na pestovanie pozitívneho vzťahu k slovenčine ako materčine, a to najmä na školách. Deti môžu mať výučbu v materčine v niektorých prostrediach iba od prvého po štvrtý ročník, niekde…