Jazyk a škola

Jazyk a škola

Prospech žiakov slovenskej menšiny v strednej škole v závislosti od statusu ich materinského jazyka v základnej škole, ktorú ukončili. Základným cieľom výskumu bolo zistiť prospech žiakov slovenskej menšiny v prvom ročníku strednej školy v závislosti od statusu materinského jazyka v základnej škole, ktorú ukončili, t. j. v závislosti od toho, či slovenčina bola vyučovacím jazykom,…

Materinský jazyk

Materinský jazyk

V spoločenstve, akým je naše, materinský jazyk, presnejšie jeho vyučovanie a pestovanie je hlavnou zárukou toho, že si udržíme schopnosť sebazáchovy. Vo Vojvodine existujú reálne možnosti na pestovanie pozitívneho vzťahu k slovenčine ako materčine, a to najmä na školách. Deti môžu mať výučbu v materčine v niektorých prostrediach iba od prvého po štvrtý ročník, niekde…

L1 a L2 v bilingválnom kontexte

Tak ako veľká väčšina príslušníkov národnostných menšín aj my dolnozemskí Slováci sme sa nestali dobrovoľne bilingvistami. Nebadane sme na to prinútení už samým tým, že bez ovládania srbského jazyka nemôžeme v plnej miere fungovať v štáte, v ktorom žijeme. Srbčina je teda naším druhým jazykom (L2 – L ako language) a materinský jazyk je prvým…